تعریف کمیسیون ها

کمیسیون ‌های تخصصی اتاق زنجان در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفته اند. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق زنجان هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق بازرگانی زنجان به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.

کمیسیون‌ها به عنوان هسته‌های تخصصی اتاق مورد مشورت هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه قرار می‌گیرند و محیط کسب و کار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به دو مرجع فوق ارائه می‌کنند. کمیسیون های تخصصی از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

 

 شيوه نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي مشورتي

pdf دانلود شيوه نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي مشورتي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (108 KB)

 معرفی دبیرخانه کمیسیون های تخصصی
اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی طی کرده و تاریخ این گذار سرشار از تجربیاتی است که بررسی و مطالعه دقیق آنها می تواند آموزه های کاربردی فراوانی را به همراه داشته باشد. در این میان نکته قابل تاملی که از بررسی های تاریخی اقتصاد ایران استنتاج می گردد تلاش پیگیر برای مقابله با مشکلاتی است که عبور موفقیت آمیز از آنها مستلزم تجهیز سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به واقعیت ها بر اساس اطلاعات و دانش روز خواهد بود.
اتاق زنجان بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید.
بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در اتاق زنجان در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر و بازو های مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته است. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق زنجان هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق زنجان به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.
کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند و توانسته اند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب ضمن تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به جایگاه واقعی خود نایل شوند.
بر همین اساس مدیریت امور کمیسیون های تخصصی متشکل از رئیس دبیرخانه و دبیران کمیسیون ها به استناد آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی و شیوه نامه های مربوطه، تحت نظارت مستقیم دبیر کل اتاق شکل گرفته است. این دبیرخانه برنامه ها و فعالیت های خود را در دو حوزه اصلی امور کمیسیون ها طرح ریزی نموده و اجرا می نماید.
دبیرخانه ضمن انتخاب و معرفی دبیران کمیسیون ها به دبیر کل، از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می¬آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

شرح اهم وظایف
حوزه کمیسیون ها
o انتخاب دبیران کمیسیون ها و پیشنهاد به دبیرکل برای صدور حکم آنها
o پیگیری تصمیمات کمیسیون ها
o انجام امور اداری و اجرایی کمیسیون ها و ایجاد هماهنگی میان دبیران کمیسیون ها
o ارجاع طرح ها، لوایح، پیشنهادها و گزارش ها به کمیسیون ها بر اساس نظر هیئت رئیسه
o برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها
o انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها
o اخذ نظرات کارشناسی کمیسیون ها در موارد ارجاع شده توسط هیئت رئیسه
o اطلاع رسانی قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه به کمیسیون ها
o برگزاری جلسه شورای روسای کمیسیون ها و تهیه و انتشار صورتجلسه آن
o تهیه گزارش های عملکرد فصلی و انتشار آنها
o ارزیابی، ویرایش محتوایی و ساختاری گزارش های تهیه شده در کمیسیون ها
o اطلاع رسانی مناسب گزارش های کارشناسی تهیه شده در کمیسیون ها (بعد از تصویب توسط اعضای کمیسیون
o انجام ارزیابی عملکرد ماهانه کمیسیون ها و انتشار نتایج آن
o تهیه و انتشار فصل نامه الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون ها
o ارتقای توان علمی کمیسیون ها
o انتخاب و بکارگیری کارشناسان خبره برای کمیسیون ها به پیشنهاد هیئت رئیسه کمیسیون ها
o آموزش و ارتقای توان کارشناسی دبیران
o برگزاری و ارزیابی نشست های کارشناسی برای کمیسیون ها با حضور صاحب نظران آن حوزه
o تعامل با کمیسیون های متناظر در شهرستان ها
o تعامل با تشکل های مرتبط
o پیشنهاد موضوعات مهم روز برای بررسی و انجام اقدامات کارشناسی به کمیسیون ها

اهداف و برنامه ها
دبیرخانه کمیسیون های تخصص اتاق زنجان در راستای اهداف عالی اتاق زنجان و بخش خصوصی در چارچوب رویکردها و استراتژی های کلان اتاق ، اهداف و برنامه ها خود را در حوزه کمیسیون های تخصصی به شرح ذیل تنظیم و اجرا می نماید.
o تلاش برای ارتقاء جایگاه کمیسیون ها در نظام تصمیم سازی کشور
o ایجاد سازکار هم افزایی و هماهنگی بین کمیسیون ها به جهت استفاده بهینه از منابع و تاثیرگذاری بیشتر
o ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل کمیسیون ها با نهاد ها و سازمان های متناظر
o ایجاد سازکار شناسایی و عارضه یابی محیط کسب و کار توسط کمیسیون ها
o تلاش برای تقویت توان کارشناسی کمیسیون ها
o ایجاد پایگاه اطلاعاتی مکانیزه و هوشمند برای مدیریت امور کمیسیون های مشورتی
o ایجاد شبکه سراسری با واحدهای متناظر اتاق های سراسر کشور

 

کمیسیون بازرگانی و لجستیک

کمیسیون امور اقتصادی و بانک

کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان

 

کمیسیون صنعت

 

کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکت ها

 

کمیسیون کشاورزی،آب و صنایع غذایی

 

 

کمیسیون معدن

   

 

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 23 خرداد 1402 06:46
برچسب‌ها

تماس با اتاق بازرگانی زنجان

۴ – ۳۳۴۶۳۷۷۰ – ۰۲۴
۳۳۴۶۳۷۷۷ – ۰۲۴
دبیرخانه:
zanjanchamber2@zccima.ir irdirector@zccima.ir
روابط بین الملل:
international@zccima.ir
بزرگراه گاوازنگ - مجتمع ادارات ،روبروی برق منطقه ای- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان
لینک شبکه های اجتماعی :
  

نقشه دسترسی به اتاق بازرگانی زنجان

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…