خلاصه ای از نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ویژه بهار 1401

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار 1401، رقم شاخص ملی، 6.07 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) ارزیابی شده که حاکی از نامساعدتر شدن محیط کسب و کار کشور نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1400 با میانگین 5.83) می باشد.

در بهار 1401، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پایش ملی محیط کسب و کار کشور، به ترتیب سه مؤلفه: 1- غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار 3- دشواری تأمین مالی از بانک ها و را نامناسبترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند.
بر اساس یافته های این طرح در بهار 1401، استان های قم، کرمان و بوشهر به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان هاي آذربایجان غربی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل بهار معادل 39.51 درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان 1400 ( 41 درصد)، با کاهش 1.49 واحدی مواجه شده است.
بر اساس نتایج این پایش در بهار 1401، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (6.12) در مقایسه با بخش¬های کشاورزی (5.94) و صنعت (5.91) نامناسب¬تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد 4 ISIC.rev، رشته فعاليت های: 1- سایر فعالیت های خدماتی 2- املاک و مستغلات، 3- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعاليت های 1- مالی و بیمه، 2- اطلاعات و ارتباطات 3- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
وضعیت محیط کسب و کار استان زنجان در بهار 1401، با شاخص 5.87 نسبت به فصل گذشته (با شاخص 5.50) و همچنین در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته (با شاخص 5.71) نامساعدتر شده است. سه مؤلفه 1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی ثباتى سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به کسب وکار 3- دشواری تأمین مالی از بانک ها به ترتیب نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار در استان ارزیابی شده اند.

 

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…