در اجرای موافقت اصولی شماره 5874/14/ص مورخ 02/07/1401  اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت " انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران " در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 14 روز  یکشنبه مورخ 08/08/1401 در محل سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی(فرصت)، پلاک 175  با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در  این حوزه دعوت می نماید از روز چهار شنبه مورخ 27/07/1401 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 07/08/1401 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  • تعیین ورودیه و حق عضویت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر موارد.

مدارک عضویت :

الف اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور    

ب کلیه فعالان با درا بودن حد اقل یک برند ثبت شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در طبقات مرتبط با پوشاک طبق استانداردهای عرف بین المللی و نیز دارا بودن حداقل یک فروشگاه فیزیکی یا مجازی خرده فروشی (ریتیل) با مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی جهت عرضه محصولات با برند مذکور

تبصره: مالک برند مذکور و دارنده مجوز فعالیت در بند ب، می بایست یک شخص حقیقی یا حقوقی واحد باشد.

ج اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء ( نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت(تغییرات هیات مدیره).

و اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/20 میلیون ریال (معادل دو میلیون تومان) به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080239134 بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

معاونت استانها و تشکلهای اتاق ایران 

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…